Disclaimer.

Vanuit Agem Energie Experts hebben wij zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op deze website. Desondanks kunnen hierin onjuistheden voorkomen.

Agem Energie Experts is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Evenmin is Agem Energie Experts aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend.

Referenties

Masselink 1

Leon Masselink - van varkenshouder naar zonneboer

Timmermans 1

Wijnand Timmerman - van rundveehouder naar zonneboer

Maalderink 1

Familie Maalderink - van varkenshouder naar zonneboer

Schut

Patrick Schut – van varkenshouder naar zonneboer